Dmitry Kazavchinsky
Сo-founder of the club, GST
Vadim Morokhovskyy
Банк Восток
Alexander Varvarenko
Co-founder of the club, VARAMAR GROUP
Leonid Kuchuk
ODREX
Кonstantin Sobol
MB SHIPPING
Аnna Kazavchinskaya
GST
Аndriy Loshitskiy
Ship Trade House & Profy Shipmanagement
Dmitry Zinchenko
CITRUS
Аleksey Kostenko
Автомобильный дом VOLKSWAGEN
Sergey Korin
RUTA
Аlexander Prisyazhnyuk
Group R1
Аlex Radyan
Жан Niche Concept
Grigoriy Tripulskyy
DE JURE
Тimur Kozonov
FOUNDATION
Аlec Shneyderis
Lexico Telecom LTD
Аleksey Kozlov
TELECARD
Аrtur Lupashko
RIBAS HOTELS GROUP
Аlexander Vernik
founder of Diya.Business I Odesa, co-founder of the development, construction company and personal interior studio Atmosphera, with offices in Odesa, Vienna and on the island of Bali
Аlexander Myslovskiy
SECRETNICA
Shota Khajishvili
Risoil S.A.
Georgii Bochorishvili
ЗАРС
Tigran Arutyunyan
ODREX
Boris Rumyantsev
ALEBOR GROUP
Ekaterina Kurlyand
UKRFERRY
Alexander Kurlyand
UKRFERRY
Maxim Lagunov
BURO 201
Giorgi Iukuridze
SHABO
Dmitry Buberman
BETONWOOD PROJECT
Julia Lazareva
ООО ЛАМАРИН
Evgeniy Lemberg
АРИКОЛ
Egor Grebennikov
TIS, IMPACT HUB
Yuri Warczynski
HYS Enterprise
Denis Stadnichenko
Design Italiano
Vladislav Burda
REDHEAD FAMILY CORPORATION
Valeriy Vikhrenko
VIMEXIM
Alexander Yakovenko
Supramarine
Dmytro Kazanin
TEUS TERMINAL
Sergey Nazarenko
DEALEX
Oleg Kostyuk
FORMAG GROUP
Vladimir Zubar
ЮРЛАЙН
Denys Zhadanov
READDLE
Zoreslav Yudin
KRAFT METALL
Alexander Mikhailov
PRIDE LOGISTICS
Lia Morokhovskaya
VOSTOK BANK
Artem Borodatyuk
NETPEAK GROUP
Аlexander Bornyakov
VERTA MEDIA
Katerina Balyutova
MCS
Tatiana Zhukova
EVERLAST
Alla Vanetsyants
PIVDENNIY BANK
Andrey Varvarenko
NORTROP, BPG SHIPPING
Yurii Degtiar
MB SHIPPING
Sergey Velchev
ECOFACTOR
Nikolay Viknianskiy
TERMOPAL
Sabuhi Azimov
ARIKOL